PURINTO MARK,S.L. Avenida Diagonal 618, 6 B, 08021 Barcelona, Spain
Mail: info@purintomark.com
©2017 Purinto Mark S.L.
Logo Purintomark

Què és la marca a l'aigua?

Una marca a l’aigua és una imatge formada per diferència d’espessors en un full de paper. Es coneix també amb el nom de filigrana, tot i que aquest terme s’utilitza més habitualment quan es fa referència a les línies verticals que es veuen en els papers d’embalatge.
La marca a l’aigua d’alta seguretat és impossible de falsificar mitjançant fotocòpia, escàner o qualsevol tipus d’impressió, ja que va formada dins del cos del paper. És visible des de totes dues bandes i deixa passar la llum. Es tracta d’un dels elements més utilitzats com a mesura de seguretat, sent un dels principals mètodes recomanats per la Interpol per la protecció de documents i materials impresos en general.

Purinto Mark: Un nou producte que revoluciona la marca a l'aigua

Purinto Mark neix a partir de la necessitat d’evolució d’un mercat que busca de forma permanent l’integració d’elements de seguretat en el paper. La nostra tecnologia permet l’aplicació de la marca d’aigua amb una precisió i varietat d’opcions única en el mercat, al mateix temps que representen una notable reducció de costos respecte als productes existents en l’actualitat. Aquesta tecnologia és el resultat d’anys d’experiència en el sector del paper i d’una inversió contínua en I+D, que han possibilitat diferents productes i patents completament nous.
En l’actualtat, Purinto Mark és l’única empresa del mercat que pot proporcionar un producte per a la impressió de marca a l’aigua amb transparència o a color sense que el paper perdi les seves propietats naturals, com ara la facilitat d’escriptura o impressió, esborrat, textura, cos, etc... Tot això amb una precisió en l’aplicació de la marca a l’aigua i uns costos sense competència al mercat.